Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin “Eline, diline, beline sahip ol!” sözünü hemen hepimiz bilir ve bu sözü “hırsızlık yapma, kötü konuşma, zina yapma” şeklinde yorumlarız. 
Peki bu sözün hepimizin bildiğinin dışında bir anlamı olabilir mi? 
Hacı Bektaşı Veli’nin döneminde Anadolu Moğol istilası altında idi. Türk milleti bağımsızlık mücadelesi veriyordu. Mevlana işgalci Moğol ile işbirliği içine girerken
, Hacı Bektaşi Veli ve Ahi Evran (Nasreddin Hoca) gibi dönemin büyükleri Türk direnişini simgeliyorlardı. 
Hünkarın söylediği “Eline, diline, beline sahip ol!” sözü dönemin şartlarına göre değerlendirildiğinde “Eline yani vatanına, doğup büyüdüğün toprağa sahip ol; diline yani Türkçene sahip ol; beline yani atalarından gelen kültüre ve mirasa sahip ol.” şeklinde açıklanabilir. Hünkar bu sözüyle Türk milletine öz benliğini korumasını tavsiye etmiştir diyebiliriz.


#hacıbektaşveli