Geleceğin 2. Cumhuriyet ihanetini, Atatürk sanki daha Cumhuriyet'i kurarken sezmiş gibiydi.
Söylev'deki şu bölüm çok düşündürücüdür:

“Gelecek kuşakların, Cumhuriyet'e hiç acımadan saldıranların başında, ‘Cumhuriyetçiyim’ diyenlerin yer aldığını gördükleri zaman şaşıracaklarını hiç sanmayınız!
Tersine, Türkiye'nin aydın ve Cumhuriyetçi çocukları, böyle 'Cumhuriyetçi’ geçinmiş olanların gerçek düşüncelerini irdeleyip saptamakta hiç de güçlük çekmeyeceklerdir.”

Ahmet Taner Kışlalı