Tunceli'de sadece Seyyid Rıza yok, 
Diyap Ağa da var.
Bakın ne diyor Diyap Ağa;
Gavur Anadolu’yu sardı. 
Türklük tehlikeye düştü. 
İşittik ki Erzurum taraflarında 
can kurtaran bir paşa çıkmış. 
Meclis kuracakmış. 
Hep onu gözledik. 
Öğrendim ki bu paşanın adı 
Mustafa Kemal imiş. 
Bizden iki mebus istedi. 
İhtiyar halimle vatanı kurtaranların 
yanına koşmayı, başımı bile vermeyi göze aldım. 
Bana “gitme, ölürsün” dediler. 
“Zaten herkes mahvoluyor, varam gidem. 
Onlara ulaşam, hep beraber ölek!” dedim.
Sekiz günde Ankara’ya vardım.