Görüntüler Çin Halk Cumhuriyeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden.
Uygur Türklerinin, Kadın-erkek birlikte, kopuz(saz) çalarak yaptıkları bu figürler Anadolu'daki Türkmen Alevilerinin yaptığı Semah'a ne kadar benziyor değil mi?

Bugün Batı istihbarat kuruluşlarının, terör örgütü PKK'nın dönüştürmeye çalıştığı Aleviler, Türk kültürünü yaşatan gelenek ve ritüellere sahipler.

Alevi inanışındaki Türklerin Hz. Muhammed, Hz. Ali çizgisine sahip çıktıkları için Muaviye, Emevi zulmünü yaşadıklarını biliyoruz.
Türkiye'de Alevilerin İslamiyet öncesi dönemdeki Türklerin gelenek ve ritüellerini günümüze taşıdıkları görülmektedir.