Ağlayalım Atatürk'e Bütün Dünya Kan Ağladı Başbuğa Olmuştu Ülke Geldi Acem Can Ağladı Şüphesiz Bu Dünya Fani Tanrının Aslanı Hani İnsi Cinsi Cem'i Mahluk Hepisi Birden Ağladı Doğu Batı Cenup Şimal Aman Tanrı Bu Nasıl Hal Atatürk'e Erdi Zeval Amir Memur Altın Kürsü Yas Çekip Mebusan Ağladı İskenderi Zülgarneyin Çalışmadı Buncaleyin Her Millet Atatürk Deyin Cemiyeti Akvam Ağladı Atatürk'ün Eserleri Söylenecek Bundan Geri Bütün Dünyanın Her Yeri Ah Çektiler Tan Ağladı Fabrikalar İcat Etti Atalığın İspat Etti Varlığın Türk'e Terketti Döndü Çark Devran Ağladı Bu Ne Kuvvet Bu Ne Kudret Var İdi Bunda Bir Hikmet Bütün Türkler İnönü İsmet Gözlerinden Kan Ağladı Tren Hattı Tayyareler Türkler Giydi Hep Karalar Semerkantı Buharalar İşitti Her Yan Ağladı Siz Sağolun Türk Gençleri Çalışanlar Kalmaz Geri Mareşal Fevzi'nin Askerleri Ordular Teğmen Ağladı Zannetme Ağlayan Gülmez Aslan Yatağı Boş Kalmaz Yalınız Gidenler Gelmez Melek-ül Mevt'in Elinden Her Gelen İnsan Ağladı Uzatma Veysel Bu Sözü Dayanmaz Herkesin Özü Koruyalım Yurdumuzu Dost Değil Düşman Ağladı