1.Bozkurtlar,Türkler gibi ataerkil bir yapıdadırlar.(Yani ataya bağlıdır)
2.Bozkurtlar Türkler gibi teşkilatçı yaşam sürerler.
3.Bozkurt sürüsünün,Türk ailesindeki gibi bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden asla çıkmaz.
4.Savaş taktikleri aynıdır.Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler,akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar.Türklerdeki Hilal taktiği buradan gelir.
5.Bozkurtlar eşlerine sahip çıkarlar.
6.Karda yürüyen 40 kişilik bir Bozkurt sürüsünü takip eden kişi sadece 5-6 ayak izi görebilir.Çünkü önde giden lider Bozkurt'un ayak izlerine basarak ilerlerler.Altı ya da yedi kurt bulacağınızı zannederken koca bir sürü ile karşılaşabilirsiniz.
7.Bozkurtlar,Türklerin olduğu gibi özgürlüklerine düşkün varlıklardır.Dünya'da evcilleştirilmemiş tek hayvan olma ünvanı Orta Asya bozkurtlarındandır.Hayvan yakalanırsa gırtlak kısmındaki öd denen keseyi parçalar ve intihar eder.
8.Tüm hayvanlarda bir yavrunun annesi ya da babası ölürse yavru da ölür.Ama bozkurtlarda böyle değildir.Sürü hiyerarşisi buna izin vermez.Yavru hayatta kalır ve diğer sürü üyeleri yavruyu evlat edinir.Kendi yavruları gibi büyütürler.
9.Bir Bozkurt sürüsü sadece yiyeceği kadarını avlar ve kuzulu koyuna saldırmazlar.Yavrusu olan hayvanlara saldırmazlar.